Woensdrecht Burgerlijke stand Geboorteakten   1811-1910 met index op naam
    Huwelijksakten   1811-1935  
    Huwelijksbijlagen   1811-1851  
    Overlijdensakten   1811-1960 met index op naam
    Tienjarige tafels   1811-1970  
  Bevolkingsadministratie Bevolkingsregisters   1830-1921  
    Gezinskaarten   1920-1939  
    Vestiging en vertrek   1819-1941  
  Doop-,trouw- en begraafboeken Doopboeken Katholiek 1689-1811  
    Trouwboeken Katholiek 1689-1760 met index op naam (1704-1725)
      Schepenbank 1780-1810  
    Begraafboeken Schepenbank 1806-1810 met index op naam (Borgvliet) 
  Militaire registers Conscription militaire   1808-1811 met index op naam
    Nationale Militie   1847-1917 met index op naam
  Borgbrieven     1720-1807  
  Rechterlijke archieven     1468-1810