Bronnen aanwezig bij het Historisch Informatie Punt (HIP) in Roosendaal:

Microfiches  Archief Parochie Sint Jan de Doper 
inv. nr. 13-15, 46-52, 495-498, 531, 556, 581 en 742

leggers 

 
    cijnsboeken  
    cartularia  
  Armenarchief
inv.nr. G3-G62
armenrekeningen Nispen-Essen  
  Brabants Nieuwsblad
(rechtsvoorgangers Rosendaalsche Courant en De Grondwet in te zien via www.delpher.nl
  oktober 1941-mei 1998
  De Stem   1985-9 mei 1998
  BN/De Stem editie Roosendaal   9 mei 1998-31 augustus 2011
  Essen, kerkelijke en burgerlijke archieven   voor 1800
  Kalmthout, schepenakten   voor 1800
  Kalmthout, Bevolkingsregisters   1829-1910
Bibliotheek collectie van het voormalig gemeentearchief Roosendaal (nog geen toegang)    
Bidprentjes originelen; toegang via Voorouders