Huijbergen Burgerlijke stand Geboorteakten   1811-1912 met index op naam
    Huwelijksakten   1811-1932 met index op naam 
    Huwelijksbijlagen   1815-1851  
    Overlijdensakten   1811-1960 met index op naam
    Tienjarige tafels   1811-1862  
  Bevolkingsadministratie Bevolkingsregisters   1822-1934  
    Vestiging en vertrek   1899-1938  
  Doop-,trouw- en begraafboeken Doopboeken Katholiek 1631-1811 met index op naam (1631-1681)
    Trouwboeken Katholiek 1632-1811  
      Schepenbank 1796-1810  
    Begraafboeken Katholiek 1631-1811 met index op naam (1631-1649, 1714-1803, 1806-1810) 
  Militaire registers Nationale Militie   1815-1911 met index op naam
  Borgbrieven     1728-1808  
  Rechterlijke archieven     1610-1810