Tarievenlijst West-Brabants Archief (WBA)

Alle bedragen zijn inclusief BTW

Voor buiten deze lijst vallende diensten wordt in overleg met de aanvrager en op basis van offerte en kostprijs een tarief overeengekomen.

1.
Het op verzoek doen van onderzoek (met een maximum van twee uur) en andere vormen van dienstverlening door medewerkers van het WBA, voor iedere kwartier of gedeelte daarvan, ongeacht het resultaat. Voor het verrichten van onderzoek door medewerkers is een schriftelijk akkoord van de prijsopgave door de opdrachtgever vereist.   
€15,-
2.
Voor het verstrekken van een door de gemeentearchivaris gewaarmerkte kopie
€7,50  
3.
Voor een kopie of (reader)print van nog niet gedigitaliseerd materiaal, of een afdruk uit de printer zolang de omvang, materiële staat, openbaarheid of auteurswet dit toestaat, per stuk
 
 
voor A4 en A3 formaat
€0,50
 
voor A2 tot en met A0 formaat
€15,-
4.
Aan leden van heemkundekringen, gevestigd in de gemeenten van het werkgebied van het WBA, die een schriftelijk bewijs overleggen dat zij onderzoek doen t.b.v. een uitgave van de heemkundekring,  geldt een tarief per afdruk of (reader)print
 
 
voor A4 en A3 formaat
€0,25
 
voor A2 tot en met A0 formaat
€7,50
5.
Voor het leveren van een digitale foto op hoge resolutie (300dpi, 1:1 gescand) zolang de omvang, materiële staat, openbaarheid of auteurswet dit toestaat
€5,-
6.
Voor het leveren van een scan van een analoog document t/m A3 formaat , zolang de materiële staat, openbaarheid of auteurswet dit toestaat
 
 
Voor een of twee scans
€5,-
 
Voor drie tot en met tien scans
€15,-
 
Voor elf tot en met vijfentwintig scans
€25,-
 
Voordat het WBA overgaat tot scannen wordt een aanvraag beoordeeld. Niet alle aanvragen kunnen worden uitgevoerd. Het inventarisnummer is altijd de eenheid van aanvragen. Redenen voor afwijzing van de aanvraag behalve de voorgenoemde kunnen zijn:- het aantal te maken scans is te groot; het WBA stelt een limiet bij vijfentwintig scans- de archiefstukken zijn niet beschikbaar in verband met lopende projecten
 
7.
Voor het leveren van een scan van een analoog document groter dan A3 formaat , zolang de materiële staat, openbaarheid of auteurswet dit toestaat, per stuk
€5,-
8.
Voor het afhandelen van de hiervoor genoemde diensten, komt een toeslag voor afhandelings- en administratiekosten, indien:
 
 
A. het een opdracht vanuit Nederland betreft, per verzoek
€6,-
 
B. het een opdracht vanuit het buitenland betreft, per verzoek
€10,-
9.
Voor spoedbestellingen (levering binnen 24 uur op werkdagen) wordt een toeslag berekend van 100% extra
 
10.
Het tarief bedraagt voor het verlenen van medewerking van door derden verzochte medewerking aan tentoonstellingen,cursussen, lezingen, rondleidingen of andere publieksactiviteiten per half uur of gedeelte daarvan en na voorgaande prijsopgave
€30,-