1.
Het leveren van een scan van een analoog document, zolang de materiële staat, het formaat, de samenstelling, de openbaarheid en de auteurswet dit toestaan. Zie hiervoor Scans aanvragen. Voor scans van beeldmateriaal zie Beeld
 
2.
Een kopie of (reader)print van nog niet gedigitaliseerd materiaal, of een afdruk uit de printer, zolang de omvang, materiële staat, openbaarheid en auteurswet dit toestaan, per stuk voor A4 of A3
€0,50 
3.
Voor leden van heemkundekringen, gevestigd in de gemeenten van het werkgebied van het West-Brabants Archief, die een schriftelijk bewijs overleggen dat zij onderzoek doen ter bevordering van een uitgave van de heemkundekring, geldt een gereduceerd tarief per afdruk of (reader)print voor A4 of A3 
€0,25
4.
Het verstrekken van een door de gemeentearchivaris gewaarmerkte kopie  €10,- 
5.
Voor spoedbestellingen (levering binnen 24 uur op werkdagen) wordt een toeslag van 100 procent berekend 
 
6.
Het op verzoek verrichten van onderzoek (met een maximum van twee uur) en andere vormen van dienstverlening door medewerkers van het West-Brabants Archief, voor ieder kwartier of gedeelte daarvan, ongeacht het resultaat. Voor het verrichten van onderzoek door medewerkers is een schriftelijk akkoord van de prijsopgave door de opdrachtgever vereist. 
€17,50
7.
Het verlenen van medewerking van door derden verzochte medewerking aan tentoonstellingen, cursussen, lezingen, rondleidingen of andere publieksactiviteiten per half uur of gedeelte daarvan en na voorgaande prijsopgave
€35,- 
8.
Voor het afhandelen van de hiervoor genoemde diensten, volgt een toeslag voor afhandelings- en administratiekosten, indien:
A. het een opdracht vanuit Nederland betreft, per verzoek
B. het een opdracht vanuit het buitenland betreft, per verzoek
 
 
€6,-
€10,- 
  • Alle bedragen zijn inclusief BTW
  • Voor buiten deze lijst vallende diensten wordt in overleg met de aanvrager en op basis van offerte en kostprijs een tarief overeengekomen.