Gemeenschappelijke regeling
Het West-Brabants Archief is een gemeenschappelijke regeling waarbij negen gemeenten zijn aangesloten.

Directiestatuut en mandaat- en volmachtbesluit
Het dagelijks bestuur van het West-Brabants Archief heeft op 16 november 2022 het directiestatuut en mandaat- en volmachtbesluit vastgesteld.

Aanwijzingsbesluit archivaris WBA 2023
Met ingang van 1 januari 2023 heeft het West-Brabants Archief een nieuwe archivaris aangewezen. 

Visie en Strategie WBA
Het algemeen bestuur van het West-Brabants Archief heeft op 7 juli 2022 een nieuwe Visie en Strategie vastgesteld.

Beroepscode voor Archivarissen
Het West-Brabants Archief streeft de naleving van de Beroepscode voor Archivarissen na.

Algemene inkoopvoorwaarden
Het West-Brabants Archief heeft algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten opgesteld.

Besluit vervanging archiefbescheiden West-Brabants Archief 2018
Het dagelijks bestuur van het West-Brabants Archief heeft op 18 juni 2018 het besluit vervanging archiefbescheiden West-Brabants Archief 2018 vastgesteld. 

Onderzoek Digitale Toegankelijkheid
In het kader van het Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid heeft het West-Brabants Archief in 2020 dit onderzoek naar de website laten uitvoeren. 

Toegankelijkheidsverklaring
In het kader van het Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid heeft het West-Brabants Archief een toegankelheidsverklaring opgesteld en gepubliceerd in het Register van Toegankelijkheidsverklaringen

Archiefverordening West-Brabants Archief 2018

Beheerregeling informatiebeheer West-Brabants Archief 2018