Het West-Brabants Archief legt financiële verantwoording af aan zijn algemeen bestuur:

Begroting 2016

Jaarstukken 2016

Begroting 2017

Jaarstukken 2017

Begroting 2018

Jaarstukken 2018

Begroting 2019

Jaarstukken 2019

Begroting 2020

Jaarstukken 2020

Begroting 2021

Jaarstukken 2021

Begroting 2022

Jaarstukken 2022

Begroting 2023