Onze collega’s van het Zeeuws Archief hebben de zoekgids Meekrap en meestoven in Zuidwest-Nederland, 1700-1950 samengesteld.

De wortels van meekrap werden in meestoven bewerkt en daarna gebruikt als grondstof voor rode kleurstoffen. Meekrap was eeuwenlang een toonaangevend en winstgevend product. Deze gids biedt een totaaloverzicht van archiefstukken die betrekking hebben op de teelt van meekrap en dient als startpunt voor onderzoek. 

Het Zeeuws Archief heeft het archief van de Koninklijke Maatschap De Wilhelminapolder (KMWP) van de oprichting in 1809 tot 1960 geconserveerd en gedigitaliseerd. Het bedrijf is nog altijd één van de grootste landbouwbedrijven in Nederland. Het project is aangevuld met enkele archieven over meestoven uit het West-Brabants Archief, gemeentearchief Goes en streekarchief Goeree-Overflakkee.

De West-Brabantse meestoofarchieven zijn gedigitaliseerd en direct op onze eigen website te bekijken:

Bekijk voor meer informatie over dit project en het archief van de KMWP de website van het Zeeuws Archief. 

Direct naar de onderzoeksgids Meekrap en meestoven in Zuidwest-Nederland.
Je vindt de archiefstukken onder het kopje Gids, in de inleiding staat de meekrapteelt uitgebreid beschreven.