Het archief van de bekende familie Mastboom-Brosens in Oud Gastel is voortaan online te raadplegen. Niet alleen vele honderden foto’s en ansichtkaarten, maar bijvoorbeeld ook de dagboeken van Henri Mastboom kun je thuis rustig bekijken. Op deze manier blijven alle stukken uit het familiearchief op de best mogelijke manier bewaard én overal in te zien.

Mastboomhuis 1876

- Wati Dengkeng-Soenito en Cees Vanwesenbeeck werkten jarenlang aan het toegankelijk maken van het archief.

De familie Mastboom-Brosens behoeft in Oud Gastel en omstreken weinig uitleg. Antoon Mastboom was er tot de Tweede Wereldoorlog ruim veertig jaar burgemeester en zijn enig kind Henri beheerde later het familiebezit van boerderijen, landerijen en aandelen. Henri Mastboom was de laatste telg van de familie en had voor zijn dood in 1999 zijn wens neergeschreven dat zijn ouderlijk huis, de volledige inboedel en alle documentatie in hun oorspronkelijke staat bewaard zouden blijven.

Mastboomhuis 1964Om dit onder meer te kunnen realiseren, werd de Mastboom-Brosens Stichting opgericht. Cees Vanwesenbeeck is er secretaris en vroeg het West-Brabants Archief om een overzicht van alle objecten in het Mastboomhuis en documentatie als brieven, ansichten en ook de dagboeken van Henri Mastboom online te plaatsen. “We vinden het als stichting belangrijk dat deze documenten niet alleen bewaard blijven, maar ook toegankelijk zijn. Op deze manier kunnen historici en andere belangstellenden hier altijd gebruik van maken. De inboedel zelf blijft gewoon te bezichtigen in het Mastboomhuis in Oud Gastel.”

Mastboomhuis 1921Archiefmedewerker Wati Dengkeng-Soenito hielp in 2003 al een eerste inventarisatie van de collectie te maken en startte in 2020 met het grondig herverpakken van de bibliotheek- en documentatiecollectie. “Nietjes, paperclips en insteekmappen zijn in anderhalf jaar tijd allemaal verwijderd en alle stukken zijn in zuurvrije dozen opgeborgen. In totaal leverde dit liefst 47 strekkende meter archief in ons depot op. De inventarisatie is bijgewerkt en voor het eerst terug te vinden op onze website. Een heel mooie aanvulling is dat de dagboeken van Henri Mastboom zijn ingescand en voortaan ook via deze inventarisatie online zijn te lezen.”