Een feestelijke mijlpaal voor ons E-Loket Bouwdossiers: in nog geen drie jaar tijd hebben we meer dan 10.000 aanvragen voor bouwvergunningen positief kunnen beantwoorden. Deze vorm van digitale dienstverlening startte voorzichtig in september 2018 met 12.000 digitaal beschikbare bouwdossiers van gemeente Moerdijk en kwam een jaar later op kruissnelheid met de geleidelijke toevoeging van de dossiers van Woensdrecht, Halderberge en Bergen op Zoom.Bouwtekening 

Om mensen die een bouwdossier willen raadplegen zo goed mogelijk te helpen, liet het West-Brabants Archief het E-loket Bouwdossiers ontwikkelen. Via deze website kunnen bezoekers eenvoudig de beschikbare bouwdocumenten van een adres in ons werkgebied opvragen. Zo hoeven ze niet meer naar de studiezaal in Bergen op Zoom te komen om bouwplannen in te zien, maar kunnen ze de documenten thuis kosteloos downloaden en bekijken. Dankzij verschillende digitaliseringsprojecten omvat het E-loket inmiddels ruim 107.000 bouwdossiers. Doelstelling is dat op een zo kort mogelijke termijn alle bouwdossiers voor de negen deelnemende gemeenten voor iedereen online raadpleegbaar zijn. 

Een actueel overzicht van de te raadplegen bouwdossiers per gemeente vind je terug op de pagina Bouwvergunningen.