WimReijnders 5465 bewerktWim Reijnders neemt op 9 juli afscheid als directeur van het West-Brabants Archief (WBA) om te gaan genieten van zijn pensioen. Samen met bestuurders en collega’s gaf hij de afgelopen jaren vorm aan de samensmelting van drie kleinere archiefdiensten tot één grote regionale speler. “Het is een intensieve periode geweest, maar de verstandhouding met de negen deelnemende gemeenten is goed en we zijn helemaal mee in het nieuwe hoofdstuk van het digitaal beheren en ontsluiten van informatie.”

De in Sluis geboren Reijnders (64) werd in 2003 in Bergen op Zoom vooral bekend als directeur van het Markiezenhof. Hij combineerde die functie bovendien met de rol van gemeentearchivaris van Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. De laatste jaren van zijn professionele loopbaan doofden niet bepaald uit als een nachtkaars. Sinds 2014 zette hij mee zijn schouders onder de fusie van het Regionaal Archief West-Brabant en de archiefdiensten van Roosendaal en Bergen op Zoom. “Op organisatorisch vlak was het een hele uitdaging om drie bloedgroepen met eigen gewoontes samen te brengen. Ik denk echter dat we er met zijn allen in zijn geslaagd om een eenheid te smeden onder het personeel. Ook hebben we ons ontwikkeld en geïntegreerd als verlengstuk van de gemeenten: inhoudelijk zitten we in rustig vaarwater en budgettair zijn er geen noemenswaardige problemen.”

Online dienstverlening

Zowel voor de deelnemende gemeenten als voor particuliere bezoekers was voor Reijnders vanaf de eerste dag de vraag naar digitale dienstverlening duidelijk. “De belangrijkste taak was en blijft om te zorgen dat de gemeenten niet in een digitaal zwart gat vallen. Daar hebben we consequent aan gewerkt met de ontwikkeling van ons E-depot, zeg maar een volledig digitaal archief. Als een van de eerste archieven van Nederland zullen we hier dit jaar de vruchten van plukken. Burgers maken inmiddels al dankbaar gebruik van ons toenemend aanbod van online dienstverlening. Zij kunnen bijvoorbeeld aangeven welke archiefstukken ze willen laten digitaliseren en steeds meer bouwvergunningen zijn via onze website te vinden. Zo kunnen mensen gewoon rustig thuis achter hun laptop een beroep doen op onze dienstverlening.”

Zaken op orde

Ook Jac Klijs, bestuursvoorzitter van het WBA, onderschrijft het belang van de rol van Wim Reijnders in het fusieproces. “Mede door toedoen van Wim is de fusie die van kracht is sinds juli 2016 zeer goed verlopen. We hebben nu een bijzonder mooi archief, een zeer fraaie werkplek en vooral: de zaken zijn goed op orde. Ons archief levert als gemeenschappelijk regeling een brede waaier aan diensten tegen acceptabele kosten. Dankzij alle inspanningen kan Wim zijn functie op een goede manier overdragen.” Vanaf september zal Marcel Korving de functie van Wim Reijnders als directeur overnemen. Hij is daarmee onder meer verantwoordelijk als aanspreekpunt naar het bestuur en voor de verdere uitbouw van de organisatie.

WimReijnders 5429 bewerkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto's: Tonny Presser