Willem van Ham, kenner bij uitstek van de geschiedenis van Bergen op Zoom, is op 83-jarige leeftijd overleden. De historicus was niet alleen gemeente-archivaris van de stad, maar excelleerde eveneens in zijn honderden publicaties over West-Brabant en Bergen op Zoom in het bijzonder. Zijn magnum opus als archivaris is wellicht de uitgebreide inventaris van het middeleeuwse archief van Bergen op Zoom dat hierdoor voor de eeuwigheid is ontsloten.

BOZ001009113 

- Burgemeester Ans van den Berg overhandigde in 1995 aan Wim van Ham het eerste exemplaar van De straatnamen van Bergen op Zoom (foto: Guust van Dijck)

Van Ham kreeg al in 1966 de opdracht om het archief van het stadsbestuur uit de periode voor 1810 te ordenen en te beschrijven. Hij kon zich hiervoor baseren op deels ontgonnen onderzoekswerk, maar dook vooral ook zelf de archieven in van de raad en rekenkamer van de Markiezen. Ruim een halve eeuw heeft hij vol toewijding gewerkt aan de inventarisatie, vaak gefaseerd en onderbroken om ook de hand te kunnen leggen aan ander historisch wetenschappelijk werk. Vele publicaties vloeiden voort uit het inventariserende werk van Van Ham. Aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen behaalde hij in 1994 zijn doctoraal-examen Geschiedenis, in 2000 volgde een fraaie bekroning met zijn doctoraat Macht en gezag in het Markiezaat: een politiek-institutionele studie over stad en land van Bergen op Zoom (1477-1583).

De stad Bergen op Zoom stelde Willem van Ham in 1988 aan als gemeente-archivaris. Na zijn pensionering in 1994 verscheen nog een groot aantal boeken, geheel of volledig van zijn hand, waaronder het Bergs Monumentenboek (1995), De straatnamen van Bergen op Zoom (1995) en Polders in kaart: Noord-West-Brabant 1565-1590 (2018). Hij was eveneens lange tijd actief als acteur voor onder meer de periodieke uitgaven van De Oranjeboom (Breda), De Ghulden Roos (Roosendaal) en De Waterschans (Bergen op Zoom). Van Ham publiceerde eveneens veelvuldig over heraldiek en werkte geregeld mee aan tentoonstellingen in Het Markiezenhof.