Het ‘scannen op verzoek’ is één van onze diensten die we gelukkig kunnen blijven aanbieden. We hebben hierdoor weer heel wat nieuwe bronnen digitaal beschikbaar. Als toegift leest u hieronder een woordje uitleg van professor Lambrecht (UGent) over de documenten die hij opvroeg voor zijn onderzoek naar de bestrijding van de huismus medio 18e eeuw:

Huismus vrouw

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Foto: JrPol, CC-BY-SA 4.0

“Ik ben begin dit jaar nieuw onderzoek opgestart naar de doelbewuste vernietiging en uitroeiing van fauna – vogels in het bijzonder – in de Nederlanden tussen ca. 1400 en ca. 1850. Eén van de vogelsoorten die ik in het onderzoek betrek is de huismus (passer domesticus). Vanaf ca. 1750 werd die in tal van Europese regio’s ‘vogelvrij’ verklaard en werden pogingen ondernomen om hun aantallen serieus terug te dringen, de populaties te controleren en zelfs te vernietigen. Opvallend is dat de maatregelen tegen mussen nagenoeg simultaan verschijnen in Spanje, Pruisen, Frankrijk, Engeland en de Nederlanden. Binnen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden resulteerde dit in mussengilden (verenigingen die tot doel hadden mussen te doden), mussenbelastingen (verplichte levering van mussen op straffe van boetes) en mussenpremies (vergoeding voor het doden van mussen). Dergelijke initiatieven concentreren zich hoofdzakelijk in Belgisch en Nederlands Brabant, Zeeland, westelijk Vlaanderen en Drenthe tussen ca. 1740/1750 en ca. 1850/1860. Archiefmateriaal hierover is echter relatief schaars. 

Mijn onderzoek probeert een antwoord te bieden op de vraag waarom net de huismus vanaf het midden van de 18de eeuw massaal werd bestreden en bejaagd en tot publieke vijand werd uitgeroepen. Wellicht namen de populaties van huismussen sterk toe vanaf ca. 1740 als een gevolg van betere klimatologische omstandigheden en een stijging van de graanproductie. Het toenemende aantal huismussen voedde zich echter met graangewassen en werd daarom beschouwd als een bedreiging voor de voedselzekerheid van de mens.”