In 2017 is er een kernteam geformeerd bestaande uit drie medewerkers van het WBA en een aantal medewerkers uit de negen deelnemende gemeenten. De opdracht aan het kernteam luidde als volgt: Stel een realistisch stappenplan op om naar een operationeel e-depot te komen en voer dat stappenplan uit tot in ieder geval de huidige deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling WBA zijn aangesloten op die voorziening.

Met de aanschaf van een werkend e-depot in 2017 is het kernteam opgeheven. Op dit moment werkt het WBA aan de eerste aansluitingen van de deelnemende gemeenten op het e-depot. De planning is als volgt: