Wat is een e-depot?
Een e-depot is een voorziening waarmee digitale informatie zo wordt beheerd zodat deze ook over 100 jaar of meer nog steeds leesbaar is. Digitale informatie is heel vluchtig, programmatuur verandert snel.

Project e-depot WBA
Er is een kernteam geformeerd dat een stappenplan gaat ontwikkelen om te komen tot een operationeel e-depot.

Opgeleverde documenten
Er zijn al verschillende documenten opgeleverd in het e-depot project.

Meer informatie
Gegevens van contactpersonen rondom het e-depot project.