Beleidsplan West-Brabants Archief

Het algemeen bestuur van het West-Brabants Archief heeft op 4 juli 2018 het Beleidsplan 2018-2022 vastgesteld.

Beroepscode voor Archivarissen

Het West-Brabants Archief streeft de naleving van de Beroepscode voor Archivarissen na.

Gemeenschappelijke regeling

Het West-Brabants Archief is een gemeenschappelijke regeling waarbij negen gemeenten zijn aangesloten.

Algemene inkoopvoorwaarden

Het West-Brabants Archief heeft algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten opgesteld.

Besluit vervanging archiefbescheiden West-Brabants Archief 2018

Het dagelijks bestuur van het West-Brabants Archief heeft op 18 juni 2018 het besluit vervanging archiefbescheiden West-Brabants Archief 2018 vastgesteld.