Visie en Strategie WBA
Het algemeen bestuur van het West-Brabants Archief heeft op 7 juli 2022 een nieuwe Visie en Strategie vastgesteld.

Beroepscode voor Archivarissen
Het West-Brabants Archief streeft de naleving van de Beroepscode voor Archivarissen na.

Gemeenschappelijke regeling
Het West-Brabants Archief is een gemeenschappelijke regeling waarbij negen gemeenten zijn aangesloten.

Algemene inkoopvoorwaarden
Het West-Brabants Archief heeft algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten opgesteld.

Besluit vervanging archiefbescheiden West-Brabants Archief 2018
Het dagelijks bestuur van het West-Brabants Archief heeft op 18 juni 2018 het besluit vervanging archiefbescheiden West-Brabants Archief 2018 vastgesteld. 

Directiestatuut en mandaat- en volmachtbesluit
Het dagelijks bestuur van het West-Brabants Archief heeft op 13 november 2019 het directiestatuut en mandaat- en volmachtbesluit vastgesteld.