Archiefstukken die nog niet zijn in te zien op onze website kun je kosteloos laten scannen. Op deze manier hoef je niet naar onze studiezaal te komen om de documenten fysiek te raadplegen. We werken zo bovendien tegelijkertijd verder aan de digitalisering van onze archieven. Via de button 'Scans aanvragen' bij het inventarisnummer kun je eenvoudig de gewenste scans aanvragen. Alleen aanvragen die via deze button zijn ingediend, nemen we in behandeling. Na een positieve beoordeling van je aanvraag ontvang je per e-mail een link waarmee je de documenten kunt downloaden. 

Positieve beoordeling 

Wanneer we jouw aanvraag goedkeuren, zal de scan binnen ongeveer 10 weken beschikbaar zijn via onze website. Je ontvangt dan per e-mail een link waarmee je de scans kunt bekijken en downloaden. Het betreffen jpeg-bestanden in kleur op ware grootte met een resolutie van 300 dpi. We passen geen beeld- of kleurcorrecties toe. 

Negatieve beoordeling 

Het West-Brabants Archief kan helaas niet ingaan op alle aanvragen om een inventarisnummer te digitaliseren. Redenen om dit niet te doen kunnen de volgende zijn: 

  • Het inventarisnummer is jonger dan 100 jaar en bevat persoonsgegevens die we niet online mogen publiceren
  • De materiële staat van het inventarisnummer is onvoldoende; digitalisering zou in dit geval extra schade toebrengen 
  • Het inventarisnummer is niet openbaar, bijvoorbeeld vanwege privacy-gevoelige informatie
  • Het inventarisnummer behoort tot een particulier archief, bijvoorbeeld archieven van personen, families, verenigingen of bedrijven 
  • Er berusten auteursrechten op het inventarisnummer 
  • Het aantal scans is te groot, het formaat is afwijkend of het materiaal is te complex 
  • Het inventarisnummer is niet beschikbaar vanwege lopende projecten 

Maximum aantal scans 

Vanwege budgettaire redenen is het aantal aanvragen dat we kunnen goedkeuren op jaarbasis gelimiteerd. Dit houdt onder meer in dat je maximaal 10 aanvragen per maand kunt doen.