Zevenbergen Doop-, trouw- en begraafboeken   1643-1810 index en scans
  Burgerlijke stand geboorten vanaf 1811, openbaar 100 jaar na geboorte index en scans
    huwelijken vanaf 1811, openbaar 75 jaar na huwelijk  index en scans  
    overlijden vanaf 1811, openbaar 50 jaar na overlijden index en scans
    medische verklaringen van overlijden 1878-1934 scans
  Bevolkingsregister   1826-1915 index en scans
  Notariële akten   1590-1935 scans
index 1811-1935
  Militaire archieven militie en schutterij 1791-1902 scans
  Schepenbank Criminele rechtspraak (rollen) 1559-1810 scans
    Burgerlijke rechtspraak (rollen) 1542-1808 scans
    Vrijwillige rechtspraak (schepenverklaringen) 1542-1811 scans
    Testamenten 1581-1808 scans
    Verkoop en verpachting van onroerende en roerende goederen 1612-1810 scans
    Transport en obligaties (schepenbrieven, allerhande akten, 'schultbrieven') 1549-1810 scans
    Registers van koopdagen 1562-1808 scans
    Akten van verkoop van meubilair goed 1550-1810 scans
    Akten van transport en hypotheken 1808-1811 scans
  Archieven stadsbestuur Borgbrieven 1733-1810 scans
    Resolutieboeken van de magistraat 1570-1810 scans in inventaris
  Archieven gemeente Raadsnotulen 1821-1929 scans in inventaris
      1930-1996 scans in Raadsnotulen
    Agenda's, voorstellen, besluiten bij vergaderingen gemeenteraad 1986-1996 scans
    Gemeentelijke jaarverslagen 1851-1929 scans
    Landbouwverslagen 1866-1906,
1930-1940
scans