Zevenbergen Doop-, trouw- en begraafboeken   1643-1810 index en scans
  Burgerlijke stand geboorten 1811-1918 index en scans
    huwelijken 1811-1943 index en scans
    overlijden 1811-1968 index en scans
    medische verklaringen van overlijden 1930-1934 scans
  Bevolkingsregister   1826-1915 index en scans
  Notariële akten   1590-1935 index (1811-1935) en scans
  Schepenbank Criminele rechtspraak (processen) indien aanwezig 1542-1811 scans
    Burgerlijke rechtspraak (dingrollen) indien aanwezig 1542-1811 scans
    Vrijwillige rechtspraak (vest- en recognitieboeken) indien aanwezig 1542-1811 scans
    Testamenten indien aanwezig 1542-1811 scans
    Huwelijksvoorwaarden indien aanwezig 1542-1811 scans
    Voogdijzaken indien aanwezig 1542-1811 scans
    Wees- en boedelzaken indien aanwezig 1542-1811 scans
    Boedelinventarissen indien aanwezig 1542-1811 scans
    Boedelrekeningen  indien aanwezig 1542-1811 scans
    Weesrekeningen indien aanwezig 1542-1811 scans
    Boedelscheidingen indien aanwezig 1542-1811 scans
    Openbare verkopen van roerende en onroerende goederen indien aanwezig 1542-1811 scans
  Gemeentearchief Raadsnotulen (of besluitenlijsten) 1821-1996 scans
    Resolutieboeken van de magistraat 1570-1810 scans
    Borgbrieven 1733-1810 scans
    Verslagen over de toestand v/d gemeente 1851-1928 scans
    Landbouwverslagen v/d gemeente 1866-1906, 1930-1946 scans