Woensdrecht Burgerlijke stand Geboorteakten   1811-1918 index+scans
    Huwelijksakten   1811-1943 index+scans
    Huwelijksbijlagen   1811-1851 scans
    Overlijdensakten   1811-1968 index+scans
    Tienjarige tafels   1811-1970 scans
  Bevolkingsadministratie Bevolkingsregisters   1830-1921 scans 
    Gezinskaarten   1920-1939 scans 
    Vestiging en vertrek   1819-1941 scans 
  Doop-,trouw- en begraafboeken Doopboeken Katholiek 1689-1811 scans 
    Trouwboeken Katholiek 1689-1760 index en scans (1704-1725)
      Schepenbank 1780-1810 scans 
    Begraafboeken Schepenbank 1806-1810 index en scans (Borgvliet) 
  Militaire registers Conscription militaire   1808-1811 index en scans
    Nationale Militie   1847-1917 index en scans
  Borgbrieven     1720-1807 scans 
  Rechterlijke archieven     1468-1810 scans