Willemstad Doop-, trouw- en begraafboeken   1636-1810 index en scans
  Burgerlijke stand geboorten vanaf 1811, openbaar 100 jaar na geboorte index en scans
    huwelijken vanaf 1811, openbaar 75 jaar na huwelijk  index en scans  
    overlijden vanaf 1811, openbaar 50 jaar na overlijden index en scans
  Bevolkingsregister   1849-1920 index en scans
  Notariële akten   1636-1935 scans
index 1811-1907
  Militaire archieven nationale militie en schutterij 1814-1886 scans
  Rechterlijke archieven: schepenbank Criminele rechtspraak (rollen) 1715-1810 scans in inventaris
    Burgerlijke rechtspraak (dingrollen) 1568-1809 scans in inventaris
    Vrijwillige rechtspraak (registers van vesten) 1596-1810 scans in inventaris
    Openbare verkopen van roerende en onroerende goederen 1567-1810 scans in inventaris
    Verpachtingen 1578-1810 scans in inventaris
    Schepenverklaringen en recognities 1566-1810 scans in inventaris
    Testamenten en huwelijksvoorwaarden 1590-1808 scans in inventaris
    Voogdijzaken 1622-1807 scans in inventaris
    Wees- en boedelzaken 1575-1810 scans in inventaris
  Archieven stadsbestuur Borgbrieven 1733-1810 scans
    Resolutieboeken van de magistraat en municipaliteit 1587-1810 scans in inventaris
  Archieven gemeente Raadsnotulen 1814-1927 scans in inventaris
      1927-1995 scans in Raadsnotulen
    Gemeentelijke jaarverslagen 1823-1945 scans