Willemstad Doop-, trouw- en begraafboeken   1636-1810 index en scans
  Burgerlijke stand geboorten 1811-1918 index en scans
    huwelijken 1811-1943 index en scans
    overlijden 1811-1968 index en scans
  Bevolkingsregister   1849-1920 index en scans
  Notariële akten   1636-1935 index (1811-1907) en scans
  Schepenbank Criminele rechtspraak (processen) indien aanwezig 1561-1810 scans
    Burgerlijke rechtspraak (dingrollen) indien aanwezig 1561-1810 scans
    Vrijwillige rechtspraak (vest- en recognitieboeken) indien aanwezig 1561-1810 scans
    Testamenten indien aanwezig 1561-1810 scans
    Huwelijksvoorwaarden indien aanwezig 1561-1810 scans
    Voogdijzaken indien aanwezig 1561-1810 scans
    Wees- en boedelzaken indien aanwezig 1561-1810 scans
    Boedelinventarissen indien aanwezig 1561-1810 scans
    Boedelrekeningen  indien aanwezig 1561-1810 scans
    Weesrekeningen indien aanwezig 1561-1810 scans
    Boedelscheidingen indien aanwezig 1561-1810 scans
    Openbare verkopen van roerende en onroerende goederen indien aanwezig 1561-1810 scans
  Gemeentearchief Raadsnotulen indien aanwezig 1811-1995 scans
    Borgbrieven  indien aanwezig 1733-1810 scans
    Resolutieboeken v/d magistraat en municipaliteit 1587-1810 scans
    Verslagen v/d toestand v/d gemeente 1851-1935 scans
    Jaarverslagen 1823-1850 scans