Steenbergen Burgerlijke stand Geboorteakten   1811-1918 index en scans
    Huwelijksakten   1811-1943 index en scans
    Huwelijksbijlagen   1811-1851 scans
    Overlijdensakten   1811-1968 index en scans
    Tienjarige tafels   1811-1932 scans 
  Bevolkingsadministratie Volkstellingen   1804, 1810 scans 
    Wijkregisters   1863-1919 scans 
    Bevolkingsregisters   1828-1920 index (1828-1840, 1880-1920) en scans
    Vestiging en vertrek   1904-1941 scans 
  Doop-,trouw- en begraafboeken Doopboeken Katholiek 1679-1810 index en scans
      Hervormd 1597-1810 index en scans
    Trouwboeken Katholiek 1679-1810 index (1679-1722, 1745-1810) en scans
      Hervormd 1597-1779 index (1597-1655) en scans
      Schepenbank 1783-1810 index (1809-1810) en scans
    Begraafboeken Hervormd 1637-1641  
      Schepenbank 1656-1810 index (deels) en scans
  Militaire registers Nationale Militie   1896-1919 met index op naam
  Borgbrieven     1720-1811 scans 
  Notariële archieven     1606-1935 scans 
  Rechterlijke archieven     1431-1811 scans 
  Weeskamerarchieven     1611-1810 scans