Standdaarbuiten Doop-, trouw- en begraafboeken   1649-1810 index en scans
  Burgerlijke stand geboorten 1811-1918 index en scans
    huwelijken 1811-1943 index en scans
    overlijden 1811-1968 index en scans
  Bevolkingsregister   1825-1880 index en scans
  Notariële akten   1679-1683 scans
  Schepenbank Criminele rechtspraak (processen) indien aanwezig 1549-1810 scans
    Burgerlijke rechtspraak (dingrollen) indien aanwezig 1549-1810 scans
    Vrijwillige rechtspraak (vest- en recognitieboeken) indien aanwezig 1549-1810 scans
    Testamenten indien aanwezig 1549-1810 scans
    Huwelijksvoorwaarden indien aanwezig 1549-1810 scans
    Voogdijzaken indien aanwezig 1549-1810 scans
    Wees- en boedelzaken indien aanwezig 1549-1810 scans
    Boedelinventarissen indien aanwezig 1549-1810 scans
    Boedelrekeningen  indien aanwezig 1549-1810 scans
    Weesrekeningen indien aanwezig 1549-1810 scans
    Boedelscheidingen indien aanwezig 1549-1810 scans
    Openbare verkopen van roerende en onroerende goederen indien aanwezig 1549-1810 scans
  Gemeentearchief Raadsnotulen indien aanwezig 1576-1810 scans
    Gemaallijsten  indien aanwezig 1576-1810 scans
    Verpondingsboeken  indien aanwezig 1576-1810 scans
    Gemaal- en Hoofdgeldlijsten  indien aanwezig 1576-1810 scans
    Borgbrieven  indien aanwezig 1576-1810 scans
    Raadsnotulen en raadsbesluiten   indien aanwezig 1576-1810 scans
    Gemeentelijke jaarverslagen  indien aanwezig 1576-1810 scans
    Landbouwverslagen  indien aanwezig 1576-1810 scans