Rucphen Doop-, trouw- en begraafboeken   1595-1811 index en scans
  Burgerlijke stand geboorten 1811-1918 index en scans
    huwelijken 1811-1943 index en scans
    overlijden 1811-1968 index en scans
  Bevolkingsregister   1829-1920 index en scans
  Militaire bron Alfabetische lijst, inschrijvingsregister en lotingsregister van de nationale militie (indien aanwezig) 1811-1926 scans
    Inschrijvingsregister, alfabetische lijst, lotingsregister en bijzondere rol van de rustende schutterij (indien aanwezig) 1811-1926 scans
    Inschrijvingsregister van de nationale militie / militieregisters (indien aanwezig) 1811-1926 scans
    Inschrijvingsregister van de landstorm (indien aanwezig) 1811-1926 scans
    Inschrijvingsregister van de landweer (indien aanwezig) 1811-1926 scans
    Inschrijvingsregister, alfabetische lijst, lotingsregister en nominatieve staten van gedesigneerden van de lichtingen van de nationale militie (indien aanwezig) 1811-1926 scans
    Register van verlofgangers van de nationale militie in de gemeente van de lichtingen (indien aanwezig) 1811-1926 scans
    Register van dienstplichtigen voor de landstorm en militie (indien aanwezig) 1811-1926 scans
  Schepenbank Criminele rechtspraak (processen) indien aanwezig 1593-1810 scans
    Burgerlijke rechtspraak (dingrollen) indien aanwezig 1593-1810 scans
    Vrijwillige rechtspraak (vest- en recognitieboeken) indien aanwezig 1593-1810 scans
    Testamenten indien aanwezig 1593-1810 scans
    Huwelijksvoorwaarden indien aanwezig 1593-1810 scans
    Voogdijzaken indien aanwezig 1593-1810 scans
    Wees- en boedelzaken indien aanwezig 1593-1810 scans
    Boedelinventarissen indien aanwezig 1593-1810 scans
    Boedelrekeningen  indien aanwezig 1593-1810 scans
    Weesrekeningen indien aanwezig 1593-1810 scans
    Boedelscheidingen indien aanwezig 1593-1810 scans
    Openbare verkopen van roerende en onroerende goederen indien aanwezig 1593-1810 scans
  Gemeentearchief Raadsnotulen indien aanwezig 1811-1975 scans
    Gemaallijsten  indien aanwezig 1811-1975 scans
    Verpondingsboeken  indien aanwezig 1811-1975 scans
    Gemaal- en Hoofdgeldlijsten  indien aanwezig 1811-1975 scans
    Borgbrieven  indien aanwezig 1811-1975 scans
    Raadsnotulen en raadsbesluiten   indien aanwezig 1811-1975 scans
    Gemeentelijke jaarverslagen  indien aanwezig 1811-1975 scans
    Landbouwverslagen  indien aanwezig 1811-1975 scans