Roosendaal Burgerlijke stand Geboorten 1811-1918 index + scans
    Huwelijken 1811-1943 index + scans 
    Huwelijksbijlagen 1811-1922  scans (bron: genver.nl)
    Overlijden 1811-1968 index + scans
  Doop-,trouw- en begraafboeken Dopen 1593-1823 index + scans
    Trouwen 1593-1827 index + scans
    Begraven 1615-1828 index + scans
  Bevolkingsadministratie Bevolkingsregisters 1849-1920 index + scans
  Bidprentjes   1851-heden index
  Familiezaken Collaterale Successie 1731-1817 index+scans
    Register voogdijen 1604-1684 scans
  Rechterlijk archief Vestboeken 1705-1810 scans+ losse indexen
  Overige genealogische bronnen Doodsoorzaken

1864-1867
1868-1936
1937-1938

index
index + scans
index

    Overlijdensadvertenties 1995-2006 index
  Begraafboeken Begraafplaats Bredaseweg 1915-1988 index
  Militieregisters Inschrijvingsregisters 1816-1861 scans + index
    Lotingregisters 1862-1912 scans + index
  Notariële archieven A.C. Nieboer 1934-1935 index + scans
    A.T.O.H. van Liebergen 1926-1935 index + scans
    J.J.M. Mertens 1900-1934 index + scans
    H. van Liebergen 1914-1925 index + scans
    G.J.M. van der Kun 1901-1915 index + scans
    W. de Rijk 1897-1900 index + scans
    A.J. van Mens 1843-1900 index + scans
    H.A.A. Wenning 1856-1895 index + scans
    F.J.H. van Gilse 1859-1870 index + scans
    P. van Vught 1806-1859 scans+ index > 1811
    G.A. Backx 1815-1856 index + scans
    E.J.A. van Welij 1839-1848 index + scans
    W. van Welij 1819-1848 scans
    J.B. Backx 1797-1815 scans+ index > 1811
    J.J. Bosschart 1790-1818 scans+ index > 1811
    J. Fercken 1768-1794 index + scans
    S. Bosschart 1741-1818 index + scans
    J. van Sinnen 1740-1767 scans
    L. Sanderus 1725-1758 scans
    J. de Visscher 1718-1732 scans
    H. van Pelt 1704-1737 scans
    J. Dons 1686-1718 scans
    G. van Rijen 1676-1700 scans
    N. Huijgens 1673-1686 scans
    C. Swaens 1671-1687 scans
    J.B. Oomen 1642-1670 scans
    A.T. Nuijts 1633-1662 scans
    T.T. Nuijts 1614-1663 scans
    J. Lambrechtssen's Backers 1614-1638  scans
  Overige bronnen Borgbrieven 1707-1810 scans + index
    (Pond-) Schotboeken 1650-1825 scans + index
    Boek de Roos   scans
    Gemaalgelden (gemaallijsten) 1760-1791  scans
    Allerhande akten 1685-1811  scans