Putte Burgerlijke stand Geboorteakten   1811-1918 index en scans
    Huwelijksakten   1811-1943 index en scans 
    Huwelijksbijlagen   1812-1851 NB 1813, 1831, 1838 ontbreken
    Overlijdensakten   1811-1968 index en scans
    Tienjarige tafels   1811-1940  
  Bevolkingsadministratie Bevolkingsregisters   1823-1920  
    Vestiging en vertrek   1875-1936  
  Doop-,trouw- en begraafboeken Doopboeken Katholiek 1631-1810  
      Hervormd 1779-1808 met index op naam
    Trouwboeken Katholiek 1631-1810 met index op naam 
      Hervormd 1779-1796 met index op naam 
      Schepenbank 1796-1810 met index op naam 
    Begraafboeken Katholiek 1631-1810  
  Militaire registers Nationale Militie   1839-1887 met index op naam
  Rechterlijke archieven     1612-1810