Ossendrecht Burgerlijke stand Geboorteakten   1811-1918 index en scans
    Huwelijksakten   1811-1943 index en scans
    Huwelijksbijlagen   1812-1851 scans
    Overlijdensakten   1811-1968 index en scans
  Bevolkingsadministratie Bevolkingsregisters   1830-1917 index (1830) en scans
    Vestiging en vertrek   1834-1919  
  Doop-,trouw- en begraafboeken Doopboeken Hervormd 1653-1810 index en scans
    Trouwboeken Hervormd 1653-1808 index en scans
      Schepenbank 1797-1810 index en scans
    Begraafboeken Hervormd 1737-1810 index en scans
      Schepenbank 1806-1810 index en scans
  Militaire registers Nationale Militie   1815-1889 index en scans