Ossendrecht Burgerlijke stand Geboorteakten   vanaf 1811, openbaar 100 jaar na geboorte index en scans
    Huwelijksakten   vanaf 1811, openbaar 75 jaar na huwelijk index en scans
    Huwelijksbijlagen   1812-1851 scans
    Overlijdensakten   vanaf 1811, openbaar 50 jaar na overlijden index en scans
    Medische verklaringen van overlijden   1919-1940 index en scans
  Bevolkingsadministratie Bevolkingsregisters   1830-1917 index (1830) en scans
    Vestiging en vertrek   1834-1919 scans
  Doop-, trouw- en begraafboeken Doopboeken Hervormd 1653-1810 index en scans
    Trouwboeken Hervormd 1653-1808 index en scans
      Schepenbank 1797-1810 index en scans
    Begraafboeken Hervormd 1737-1810 index en scans
      Schepenbank 1806-1810 index en scans
  Notariële akten     1790-1935 scans
  Militaire registers Nationale Militie   1815-1889 index en scans
  Archieven dorpsbestuur Resolutieboeken   1675-1811 scans in inventaris
  Archieven gemeente Raadsnotulen   1816-1917 scans in inventaris
        1920-1996 scans in Raadsnotulen
    Gemeentelijke jaarverslagen   1852-1935 scans
    Landbouwverslagen   1866-1940 scans