Nieuw-Vossemeer Burgerlijke stand Geboorteakten   1811-1918 index en scans
    Huwelijksakten   1811-1943 index en scans
    Huwelijksbijlagen   1813-1851 scans 
    Overlijdensakten   1811-1968 index en scans
    Tienjarige tafel   1811-1950 scans 
  Bevolkingsadministratie Bevolkingsregisters   1846-1905 index en scans 
  Doop-,trouw- en begraafboeken Doopboeken Katholiek 1795-1810 index en scans
      Hervormd 1669-1810 index en scans
    Trouwboeken Katholiek 1795-1810 index en scans
      Hervormd 1669-1810 index en scans
      Schepenbank 1796-1800 index en scans
    Begraafboeken Katholiek 1795-1810 index en scans 
      Hervormd 1763-1812  
  Militaire registers Nationale Militie   1825-1920 index en scans