Klundert Doop-, trouw- en begraafboeken   1658-1810 index en scans
  Burgerlijke stand geboorten vanaf 1811, openbaar 100 jaar na geboorte index en scans
    huwelijken  vanaf 1811, openbaar 75 jaar na huwelijk index en scans
    overlijden vanaf 1811, openbaar 50 jaar na overlijden index en scans
    medische verklaringen van overlijden 1891-1940 scans
  Bevolkingsregister   1826-1910 index en scans
  Notariële akten   1648-1923 scans
  Schepenbank Criminele rechtspraak (processen) indien aanwezig 1558-1810 scans
    Burgerlijke rechtspraak (dingrollen) indien aanwezig 1558-1810 scans
    Vrijwillige rechtspraak (vest- en recognitieboeken) indien aanwezig 1558-1810 scans
    Testamenten indien aanwezig 1558-1810 scans
    Huwelijksvoorwaarden indien aanwezig 1558-1810 scans
    Voogdijzaken indien aanwezig 1558-1810 scans
    Wees- en boedelzaken indien aanwezig 1558-1810 scans
    Boedelinventarissen indien aanwezig 1558-1810 scans
    Boedelrekeningen  indien aanwezig 1558-1810 scans
    Weesrekeningen indien aanwezig 1558-1810 scans
    Boedelscheidingen indien aanwezig 1558-1810 scans
    Openbare verkopen van roerende en onroerende goederen indien aanwezig 1558-1810 scans
    registers van berekeningen voor de 40e penning op de overdracht van onroerende goederen 1624-1805 scans
    taxaties van de 20e penning op de collaterale successie 1624-1667 scans
    registers van aangeving van de verkoop van onroerende goederen 1765-1802 scans
  Archieven stadsbestuur Resolutieboeken van de magistraat, baljuw, municipaliteit en gemeentebestuur 1638-1810 scans
    Borgbrieven 1708-1810 scans
  Archieven gemeente Raadsnotulen 1815-1933 scans
      1933-1996 scans in Raadsnotulen
    Gemeentelijke jaarverslagen 1851-1935 scans