Halsteren Burgerlijke stand Geboorteakten   1811-1918 index en scans
    Huwelijksakten   1811-1943 index en scans
    Huwelijksbijlagen   1811-1851 index en scans 
    Overlijdensakten   1811-1968 index en scans
    Tienjarige tafels   1811-1952 index en scans 
  Bevolkingsadministratie Bevolkingsregisters   1849-1905 index en scans 
    Vestiging en vertrek   1837-1919 index en scans 
  Doop-,trouw- en begraafboeken Doopboeken Katholiek 1632-1810 met index op naam (1632-1639, 1668-1670, 1747-1810)
      Hervormd 1656-1810 met index op naam
    Trouwboeken Katholiek 1632-1810 met index op naam (1632-1661, 1672-1695, 1730-1810)
      Hervormd 1656-1810 met index op naam (1656-1810) 
      Schepenbank 1676-1810 met index op naam (1676-1808) 
    Begraafboeken Katholiek 1632-1810  
      Hervormd 1749-1810 met index op naam (1806-1810) 
  Rechterlijke archieven     1636-1810  
  Stads- en dorpsarchieven Patentrechten      
    Belastingkohieren