Fijnaart en Heijningen Doop-, trouw- en begraafboeken   1587-1810 index en scans
  Burgerlijke stand geboorten 1811-1918 index en scans
    huwelijken 1811-1943 index en scans
    overlijden 1811-1968 index en scans
    medische verklaringen van overlijden 1929-1970 scans
  Bevolkingsregister   1822-1921 index en scans
  Notariële akten   1628-1935 index (1811-1935) en scans
  Schepenbank Criminele rechtspraak (processen) indien aanwezig 1598-1811 scans
    Burgerlijke rechtspraak (dingrollen) indien aanwezig 1598-1811 scans
    Vrijwillige rechtspraak (vest- en recognitieboeken) indien aanwezig 1598-1811 scans
    Testamenten indien aanwezig 1598-1811 scans
    Huwelijksvoorwaarden indien aanwezig 1598-1811 scans
    Voogdijzaken indien aanwezig 1598-1811 scans
    Wees- en boedelzaken indien aanwezig 1598-1811 scans
    Boedelinventarissen indien aanwezig 1598-1811 scans
    Boedelrekeningen  indien aanwezig 1598-1811 scans
    Weesrekeningen indien aanwezig 1598-1811 scans
    Boedelscheidingen indien aanwezig 1598-1811 scans
    Openbare verkopen van roerende en onroerende goederen indien aanwezig 1598-1811 scans
  Gemeentearchief Resolutieboeken v/d magistraat 1688-1810 scans
  Raadsnotulen indien aanwezig 1821-1994 scans
    Gemaallijsten  indien aanwezig 1821-1994 scans
    Verpondingsboeken  indien aanwezig 1821-1994 scans
    Hoofdgeld 1672-1810 scans
    Borgbrieven  indien aanwezig 1703-1806 scans
    Gemeentelijke jaarverslagen  indien aanwezig 1821-1994 scans
    Landbouwverslagen  indien aanwezig 1821-1994 scans