Etten-Leur Doop-, trouw- en begraafboeken   1594-1810 index en scans
  Burgerlijke stand geboorten vanaf 1811, openbaar 100 jaar na geboorte index en scans
    huwelijken vanaf 1811, openbaar 75 jaar na huwelijk index en scans
    overlijden vanaf 1811, openbaar 50 jaar na overlijden index en scans
    medische verklaringen van overlijden 1889-1959 scans
  Bevolkingsregister   1822-1919 index en scans
  Notariële akten   1502-1935 scans
index 1811-1935
  Militaire bron Alfabetische lijst, inschrijvingsregister en lotingsregister van de nationale militie (indien aanwezig) 1841-1941 scans
    Inschrijvingsregister, alfabetische lijst, lotingsregister en bijzondere rol van de rustende schutterij (indien aanwezig) 1841-1941 scans
    Inschrijvingsregister van de nationale militie / militieregisters (indien aanwezig) 1841-1941 scans
    Inschrijvingsregister van de landstorm (indien aanwezig) 1841-1941 scans
    Inschrijvingsregister van de landweer (indien aanwezig) 1841-1941 scans
    Inschrijvingsregister, alfabetische lijst, lotingsregister en nominatieve staten van gedesigneerden van de lichtingen van de nationale militie (indien aanwezig) 1841-1941 scans
    Register van verlofgangers van de nationale militie in de gemeente van de lichtingen (indien aanwezig) 1841-1941 scans
    Register van dienstplichtigen voor de landstorm en militie (indien aanwezig) 1841-1941 scans
  Schepenbank Criminele rechtspraak (processen) indien aanwezig 1458-1811 scans
    Burgerlijke rechtspraak (dingrollen) indien aanwezig 1458-1811 scans
    Vrijwillige rechtspraak (vest- en recognitieboeken) indien aanwezig 1458-1811 scans
    Testamenten indien aanwezig 1458-1811 scans
    Huwelijksvoorwaarden indien aanwezig 1458-1811 scans
    Voogdijzaken indien aanwezig 1458-1811 scans
    Wees- en boedelzaken indien aanwezig 1458-1811 scans
    Boedelinventarissen indien aanwezig 1458-1811 scans
    Boedelrekeningen  indien aanwezig 1458-1811 scans
    Weesrekeningen indien aanwezig 1458-1811 scans
    Boedelscheidingen indien aanwezig 1458-1811 scans
    Openbare verkopen van roerende en onroerende goederen indien aanwezig 1458-1811 scans
  Archieven dorpsbestuur Gemaallijsten 1687-1804 scans in inventaris
    Verpondingsboeken 1567-1810 scans in inventaris
    Borgbrieven 1663-1810 index in Voorouders
scans
    Resoluties 1613-1810 scans in inventaris
  Archieven gemeente Raadsnotulen 1813-1935 scans in inventaris
      1936-1979 scans in Raadsnotulen
      1980-1989 scans in inventaris
      1990-1999 scans in inventaris
    Gemeentelijke jaarverslagen 1851-1989 scans
    Landbouwverslagen 1842-1935 scans