Dinteloord Burgerlijke Stand Geboorteakten   vanaf 1811, openbaar 100 jaar na geboorte index en scans
    Huwelijksakten   vanaf 1811, openbaar 75 jaar na huwelijk index en scans
    Huwelijksbijlagen   1811-1851 scans
    Overlijdensakten   vanaf 1811, openbaar 50 jaar na overlijden index en scans
    Medische verklaringen van overlijden    1902-1945 index en scans
    Tienjarige tafels   1811-1882 scans
  Bevolkingsadministratie Registre Civique   1811-1813 scans
    Bevolkingsregisters   1825-1920 scans
  Doop-, trouw- en begraafboeken Doopboeken Katholiek 1795-1810 index en scans
      Hervormd 1660-1810 index en scans
    Trouwboeken Hervormd 1614-1817 index en scans
      Schepenbank 1708-1810 index en scans
    Begraafboeken Hervormd 1772-1805 scans
      Schepenbank 1806-1810 index en scans
  Borgbrieven     1674-1769 scans
  Notariële akten     1665-1935 scans
  Rechterlijke archieven     1600-1800 scans
  Archieven dorpsbestuur Resoluties   1704-1811 scans in inventaris
  Archieven gemeente Raadsnotulen   1814-1946 scans in inventaris
        1946-1996 scans in Raadsnotulen
    Gemeentelijke jaarverslagen   1847-1935 scans
    Landbouwverslagen   1895-1947 scans