Bergen op Zoom Burgerlijke Stand Geboorteakten   1811-1918 index en scans
    Huwelijksakten   1811-1943 index en scans
    Huwelijksbijlagen   1811-1851 index en scans 
    Overlijdensakten   1811-1968 index en scans
    Tienjarige tafels   1811-1960 scans
  Bevolkingsadministratie Volkstellingen   1812-1850 scans 
    Wijklijsten   1814-1837 scans 
    Wijkregisters   1826-1835 index (1826-1830) en scans 
    Bevolkingsregisters   1850-1920 index (1850-1860, 1880-1920) en scans
    Gestichtsregisters   1858-1920 scans 
    Vestiging en vertrek   1818-1920 scans 
  Doop-,trouw- en begraafboeken Doopboeken Katholiek 1650-1810 index en scans
      Hervormd 1589-1810 index (1597-1603, 1612-1810) en scans
      Waals 1686-1806 index en scans
      Luthers 1749-1810 index en scans
    Trouwboeken Katholiek 1651-1749 index en scans
      Hervormd 1585-1809 index (1626-1637, 1648-1809) en scans
      Waals 1691-1802 index en scans
      Luthers 1798-1808 index en scans
      Schepenbank 1748-1810 index en scans
    Begraafboeken Katholiek 1650-1711 index (1650-1699) en scans
      Schepenbank 1657-1810 index en scans (deels)
    Lidmatenregisters Hervormd 1698-1818 scans 
  Militaire registers Nationale Militie   1817-1922 index en scans
  Borgbrieven     1717-1809 scans 
  Archief van de stadssecretarie van Bergen op Zoom  
Cartularia
Resoluties
Stadsrekeningen met bijlagen
Leggers van de huizen
Registratie ingezetenen
Registratie onroerend goed
   1200-1810  scans (Bladeren in bronnen)
  Archief v/d Raad en Rekenkamer van de Markiezen van Bergen op Zoom
algemene zaken: cartularia, resoluties, correspondentie
stukken van persoonlijke aard
verwerving van heerlijke rechten
verhouding tot hertogdom en andere heerlijkheden
uitoefening van bestuurs- en rechtsmacht
goederenbeheer Bergen op Zoom, Zuid- en West-Kwartier
kerkelijke zaken Bergen op Zoom, Wouw, Halsteren
leenzaken
 
   1289-1795  scans (Bladeren in bronnen)
  Notariële archieven     1593-1935  index en scans
  Rechterlijke archieven     1543-1811  scans
  Diverse archiefbronnen Archief gemeentepolitie; dossier Bertha Hertogh      scans
  Diverse archiefbronnen Archief vluchtoord Plein XIII   1914-1919  scans
  Diverse archiefbronnen Archief comité Bertha Hertogh   1950-1962  scans
  Diverse archiefbronnen Orderboek voor generaal-majoor Van Cannenburg   1747  scans