Bergen op Zoom Burgerlijke Stand Geboorteakten   vanaf 1811, openbaar 100 jaar na geboorte index en scans
    Huwelijksakten   vanaf 1811, openbaar 75 jaar na huwelijk index en scans
    Huwelijksbijlagen   1811-1851 scans 
    Overlijdensakten   vanaf 1811, openbaar 50 jaar na overlijden index en scans
    Tienjarige tafels   1811-1960 scans
  Bevolkingsadministratie Volkstellingen   1812-1850 scans 
    Wijklijsten   1814-1837 scans 
    Wijkregisters   1826-1835 index (1826-1830) en scans 
    Bevolkingsregisters   1850-1920 index (1850-1860, 1880-1920) en scans
    Gestichtsregisters   1858-1920 scans 
    Vestiging en vertrek   1818-1920 scans 
    Woonhuisregister   1920-1938 scans
  Doop-, trouw- en begraafboeken Doopboeken Katholiek 1650-1810 index en scans
      Hervormd 1589-1810 index (1597-1603, 1612-1810) en scans
      Waals 1686-1806 index en scans
      Luthers 1749-1810 index en scans
    Trouwboeken Katholiek 1651-1749 index en scans
      Hervormd 1585-1809 index (1626-1637, 1648-1809) en scans
      Waals 1691-1802 index en scans
      Luthers 1798-1808 index en scans
      Schepenbank 1748-1810 index en scans
    Begraafboeken Katholiek 1650-1711 index (1650-1699) en scans
      Schepenbank 1657-1810 index en scans (deels)
    Lidmatenregisters Hervormd 1698-1818 scans 
  Militaire registers Nationale Militie   1817-1922 index en scans
  Borgbrieven     1717-1809 scans 
  Notariële archieven     1593-1935 index en scans
  Rechterlijke archieven     1543-1811 scans
  Archieven stadsbestuur     1397-1810 scans in inventaris
    cartularia     scans in inventaris
    resoluties   1476-1795 scans in inventaris
    tafels op de resoluties   1522-1754 scans in inventaris
    notulen van de wijkmeesters   1802-1811 scans in inventaris
    stadsrekeningen     scans in inventaris
    inwonerslijsten stad en buitenpoorterij     scans in inventaris
    patentrechten     scans in inventaris
    registers van poorters     scans in inventaris
    akten van de stadssecretarie     scans in inventaris
  Archieven van de Raad en Rekenkamer van de markiezen van Bergen op Zoom     1289-1795 scans in inventaris
  Archief van de weeskamer     1452-1811 scans in inventaris
  Belgische vluchtelingen Eerste Wereldoorlog     1914-1919 scans in inventaris
  Archieven gemeente raadsnotulen   1814-1925 scans in inventaris
        1926-1996 scans in Raadsnotulen
    gemeentelijke jaarverslagen   1822-1925 scans
    landbouwverslagen   1866-1921 scans