Bergen op Zoom Burgerlijke Stand Geboorteakten   1811-1914 index en scans
        1915-1917 scans
    Huwelijksakten   1811-1940 index en scans
        1941-1942 scans
    Huwelijksbijlagen   1811-1851  
    Overlijdensakten   1811-1960 index en scans
        1961-1967 scans
    Tienjarige tafels   1811-1960  
  Bevolkingsadministratie Volkstellingen   1812-1850  
    Wijklijsten   1814-1837  
    Wijkregisters   1826-1835  
    Bevolkingsregisters   1850-1920  index en scans (1900-1920)
    Gezinskaarten   1920-1938  
    Gestichtsregisters   1858-1920  
    Vestiging en vertrek   1818-1938  
  Doop-,trouw- en begraafboeken Doopboeken Katholiek 1650-1810 index en scans
      Hervormd 1589-1810 index en scans (1597-1603, 1612-1810)
      Waals 1686-1806 index en scans
      Luthers 1749-1810 index en scans
    Trouwboeken Katholiek 1651-1749 index en scans
      Hervormd 1585-1809 index en scans (1626-1637, 1648-1809)
      Waals 1691-1802 index en scans
      Luthers 1798-1808 index en scans
      Schepenbank 1748-1810 index en scans
    Begraafboeken Katholiek 1650-1711 index en scans (1650-1699) 
      Schepenbank 1657-1810 index en scans (deels)
    Lidmatenregisters Hervormd 1698-1818  
  Militaire registers Nationale Militie   1817-1922 index en scans
  Borgbrieven     1717-1809  
  Archief v/d Raad en Rekenkamer van de Markiezen van Bergen op Zoom
algemene zaken: cartularia, resoluties, correspondentie
stukken van persoonlijke aard
verwerving van heerlijke rechten
verhouding tot hertogdom en andere heerlijkheden
uitoefening van bestuurs- en rechtsmacht
goederenbeheer Bergen op Zoom, Zuid- en West-Kwartier
kerkelijke zaken Bergen op Zoom, Wouw, Halsteren
leenzaken
 
     
  Notariële archieven     1593-1935  
  Rechterlijke archieven     1543-1811  
  Diverse archiefbronnen Archief gemeentepolitie; dossier Bertha Hertogh      
  Diverse archiefbronnen Archief vluchtoord Plein XIII   1914-1919  
  Diverse archiefbronnen Archief comité Bertha Hertogh   1950-1962  
  Diverse archiefbronnen Orderboek voor generaal-majoor Van Cannenburg   1747