West-Brabants Archief

Menu

Overzicht gescande bronnen

Het West-Brabants Archief beschikt over enorm veel historische bronnen. Een groot aantal hiervan is gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld via de website.

Voorouders
Van bronnen die direct gerelateerd zijn aan personen, zoals burgerlijke stand, bevolkingsregister en doop-, trouw- en begraafboeken, zijn naast scans ook indexen op naam gemaakt. Deze bronnen kun je dus op naam doorzoeken.

Bladeren in bronnen
Niet alle registers zijn op naam doorzoekbaar, maar je kunt deze wel digitaal doorbladeren. De volgende bronnen zijn er te raadplegen:

burgerlijke standregisters begraafplaatsen rechterlijke archieven
doop-, trouw- en begraafboeken borgbrieven gemeentelijke jaarverslagen
bevolkingsregisters militaire archieven stads- en dorpsarchieven
overlijdensoorzaken notariële archieven  

Om de vindbaarheid van gedigitaliseerde archiefstukken te verbeteren, wordt Bladeren in Bronnen op dit moment opgeschoond.

Raadsnotulen
Per gemeente zijn de notulen van de gemeenteraad van ca. 1811-1996 te bekijken en op woord doorzoekbaar.

Archieven
Losse archiefstukken die zijn gescand voor onze Scanning on Demand service, worden direct gekoppeld aan het inventarisnummer. Je kunt de inventarissen doorzoeken in het onderdeel Archieven.

Hieronder vind je per (voormalige) gemeente, stad of dorp een overzicht van de bronnen die je kunt raadplegen via Voorouders (index), Bladeren in Bronnen (scans), Raadsnotulen of inventarissen.