Bronnen aanwezig bij het Historisch Informatie Punt (HIP) in Roosendaal:

 Bidprentjes Collectie originelen     zie overzicht
 Bibliotheek Collectie van het voormalig gemeentearchief Roosendaal en stichting
De Ghulden Roos
   
zie catalogus
 Microfiches  Archief parochie Sint Jan de Doper: leggers, cijnsboeken, cartularia   inv. nrs. 13-15, 46-52, 495-198, 531, 556, 578, 581, 742
 Microfiches  Armenarchief: armenrekeningen Nispen-Essen   inv. nrs. G3-G62
 Microfiches  Brabants Nieuwsblad (rechtsvoorgangers: www.delpher.nl)
  oktober 1941-mei 1998
 Microfiches  De Stem   1985-9 mei 1998
 Microfiches  BN/De Stem editie Roosendaal   9 mei 1998-31 augustus 2011
 Microfiches  Essen, kerkelijke en burgerlijke archieven   voor 1800
 Microfiches  Kalmthout, schepenakten   voor 1800
 Microfiches  Kalmthout, Bevolkingsregisters   1829-1910

Het HIP is gevestigd in het Tongerlohuys te Roosendaal. Bekijk de website van het Tongerlohuys voor meer informatie over openingstijden en bereikbaarheid.