Het West-Brabants Archief is een gemeenschappelijke regeling die per 1 juli 2016 is ontstaan door de samenvoeging van de archiefdienst van Bergen op Zoom (inclusief Steenbergen en Woensdrecht) , het gemeentearchief Roosendaal en het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB). Het RAWB bestond tot 1 juli uit de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen, Zundert en het waterschap Brabantse Delta. Het waterschap neemt aan het nieuwe West-Brabants Archief niet deel. Vanwege de samenvoeging van de drie diensten is gekozen voor een nieuwe naam: het West-Brabants Archief.

Missie


Het West-Brabants Archief (WBA) vervult in de ontwikkeling van een open overheid een spilfunctie als beheerder van de archiefinformatie van het heden, het verleden en de toekomst.

Visie

Het West-Brabants Archief wil een duurzame en betekenisvolle bijdrage leveren aan belanghebbenden (overheid, burger en instellingen) door het verwerven, produceren, opslaan, toegankelijk maken en houden van archiefinformatie, met name door het mede realiseren en beheren van een e-depotvoorziening.

Doelstellingen

-    Bijdrage leveren aan effectieve en efficiënte borging van digitale informatie voor de bedrijfsvoering, verantwoording en controleerbaarheid nu en voor erfgoed in de toekomst.
-    Goede kwaliteit van beleidsontwikkeling en de uitvoering van kerntaken die voortvloeien uit de Archiefwet 1995 en lokale regelingen.
-    Uitoefenen van wettelijk toezicht op de nog niet overgebrachte archiefbescheiden
-    Goede kwaliteit van innovatieve en eigentijdse dienstverlening aan interne en externe klanten.

Kernwaarden

Duurzaam
Transparant
Klantgericht