Opdracht kernteam

Er is een kernteam geformeerd bestaande uit drie medewerkers van het WBA en een aantal medewerkers uit de negen deelnemende gemeenten. De opdracht aan het kernteam luidt als volgt: Stel een realistisch stappenplan op om naar een operationeel e-depot te komen en voer dat stappenplan uit tot in ieder geval de huidige deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling WBA zijn aangesloten op die voorziening. 


Stappenplan

Het kernteam werkt met een stappenplan dat gaandeweg meer in detail kan worden ingevuld.

De beide pijlen verbeelden twee sporen die parallel aan elkaar worden uitgevoerd en die uiteraard met elkaar in verbinding staan. Voor aansluiting op het e-depot is het nodig dat de gemeenten hun digitale informatiehuishouding op orde brengen. De keuze voor en inrichting van het e-depot is de verantwoordelijkheid van het WBA.

Hier vindt u de Laatste stand van zaken rondom het e-depot project.