Eerste kwartaal 2018

  • Er is een aansluitpakket gereed gekomen voor de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen die aan willen sluiten op het e-depot van het West-Brabants Archief. Hierin zijn de volgende onderdelen opgenomen: het aansluitplan, het overdrachtsprorocol, het metatdatmodel, de overbrengingsovereenkomst en de producten- en dienstencatalogus. De afzonderlijke documenten zijn te vinden op de pagina Opgeleverde documenten.
  • Het aansluitpakket wordt tijdens het intakegesprek aan de deelnemende gemeenten overhandigt, deze intakegesprekken zijn eind maart 2018 bij alle gemeenten afgerond. Tijdens dit intakegesprek worden de verwachtingen besproken rondom de eerste aansluiting van de gemeente op het e-depot van het WBA, er wordt ook gekeken welke planning hierbij zou passen en wie welke rol krijgt bij zo’n aansluiting.