Één van de doelstelling van De Mastboom-Brosens Stichting is de bevordering van de wetenschappelijke beoefening van de regionale geschiedenis, heemkunde en genealogie van West-Brabant en de Noorderkempen. in dit kader heeft de Stichting meerdere onderdelen van deze website ondersteund, zoals de digitalisering van verschillende archiefonderdelen.