Het West-Brabants Archief is een gemeenschappelijke regeling en heeft een algemeen bestuur bestaande uit leden van de aangesloten gemeenten. Daarnaast is er een dagelijks bestuur dat belast is met de dagelijkse leiding van het West-Brabants Archief. De directeur is secretaris van het algemeen en dagelijks bestuur. De vergaderstukken van het Algemeen Bestuur zijn te vinden bij Belangrijke documenten.

Het algemeen bestuur bestaat uit de volgende vertegenwoordigers:

Mevr. A.J.A. Stinenbosch vertegenwoordiger van de gemeente Bergen op Zoom
Dhr. J.P. van Hal vertegenwoordiger van de gemeente Etten-Leur
Dhr. J.H.A. Mollen vertegenwoordiger van de gemeente Halderberge
Dhr. J.P.M. Klijs vertegenwoordiger van de gemeente Moerdijk
Dhr. C.A. Lok vertegenwoordiger van de gemeente Roosendaal
Mevr. L.F.E.A. Matthijssen-de Jong vertegenwoordiger van de gemeente Rucphen
Mevr. P. Lepolder-Ruitenberg vertegenwoordiger van de gemeente Steenbergen
Dhr. Ing. J.M.A. van Agtmaal vertegenwoordiger van de gemeente Woensdrecht
Dhr. J.C.M. de Beer vertegenwoordiger van de gemeente Zundert

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende leden:

Dhr. J.P.M. Klijs voorzitter
Dhr. C.A. Lok bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter
Mevr. A.J.A. Stinenbosch bestuurslid
Dhr. Drs. W.F.L. Reijnders secretaris
Beloningsbeleid

Bestuursleden van het West-Brabants Archief ontvangen geen vergoeding. 
Directie en medewerkers van het West-Brabants Archief vallen onder de CAO van de Gemeente Moerdijk.