Vergaderstukken Algemeen Bestuur West-Brabants Archief

Het Algemeen Bestuur vergadert drie keer per jaar:

1 juli 2016
2 november 2016
7 april 2017
5 juli 2017

Financiën

Het West-Brabant Archief legt ook financiële verantwoording af aan het Algemeen Bestuur:
Begroting 2016
Jaarstukken 2016
Begroting 2017

Beroepscode voor Archivarissen

Het West-Brabants Archief streeft de naleving van de Beroepscode voor Archivarissen na.

Gemeenschappelijke regeling

Het West-Brabants Archief is een gemeenschappelijke regeling waarbij negen gemeenten zijn aangesloten.

Algemene inkoopvoorwaarden

Het West-Brabants Archief heeft algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten opgesteld.