Het West-Brabants Archief is een gemeenschappelijke regeling en heeft een algemeen bestuur bestaande uit leden van de aangesloten gemeenten. Daarnaast is er een dagelijks bestuur dat belast is met de dagelijkse leiding van het West-Brabants Archief. De directeur is secretaris van het algemeen en dagelijks bestuur. De vergaderstukken van het Algemeen Bestuur zijn te vinden bij Belangrijke documenten.

Het algemeen bestuur bestaat uit de volgende vertegenwoordigers:

Dhr. A.J.M. Coppens vertegenwoordiger van de gemeente Bergen op Zoom
Dhr. J.P. van Hal vertegenwoordiger van de gemeente Etten-Leur
Dhr. J.H.A. Mollen vertegenwoordiger van de gemeente Halderberge
Dhr. J.P.M. Klijs vertegenwoordiger van de gemeente Moerdijk
Dhr. C.A. Lok vertegenwoordiger van de gemeente Roosendaal
Dhr. C.J. Evers vertegenwoordiger van de gemeente Rucphen
Mevr. P. Lepolder-Ruitenberg vertegenwoordiger van de gemeente Steenbergen
Dhr. Ing. J.M.A. van Agtmaal vertegenwoordiger van de gemeente Woensdrecht
Mevr. L.C. Poppe-de Looff vertegenwoordiger van de gemeente Zundert

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende leden:

 Dhr. J.P.M. Klijs voorzitter
Dhr. C.A. Lok bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter
Dhr. A.J.M. Coppens bestuurslid
Dhr. Drs. W.F.L. Reijnders secretaris