De lesbrief leert leerlingen eerst over natuurrampen nog niet zo lang geleden, dichtbij huis, zoals rivieroverstromingen en overstromingen door de zee. In het derde hoofdstuk maken de leerlingen kennis met het landschap van West-Brabant zoals het nu is. En in het vierde hoofdstuk wordt de vorming van dat landschap vanaf drie miljoen jaar geleden bestudeert. Daarna leren ze over West-Brabant in de Middeleeuwen, hoe de mensen daar leefden en waar ze woonden, in welke dorpen en welke andere oorden. Er gebeurde een grote ramp in die tijd: grote delen van West-Brabant raakten verdronken! Over deze ramp in de Middeleeuwen en het verdronken landschap van West-Brabant komen de leerlingen van alles te weten. Tot slot wordt er gekeken naar de toekomst: Kan er opnieuw een ramp gebeuren? Kan 'ons' landschap opnieuw zomaar verdrinken net als in de Middeleeuwen?

Leergebied
Geschiedenis, aardrijkskunde.

Lesvragen
- Waarom kunnen delen van ons land zomaar overstromen?
- Hoe zag ons landschap er vroeger uit en hoe is dat zo gekomen?
- Welke delen van ons land overstromen gemakkelijk en waarom?
- Kan ook het gebied bij jou in de buurt zomaar overstromen?
- Wat gebeurt er tijdens een overstroming?
- Zijn er verschillen en overeenkomsten tussen rampen toen en rampen nu?
- Hoe kunnen (overstromings)rampen in de toekomst worden voorkomen?

Webkwestie
Speciaal voor deze lesbrief is een aparte webkwestie gemaakt over het verdronken landschap van West-Brabant.

Excursie
Speciaal voor de lesbrief is een excursie gemaakt waarin leerlingen in een halve dag tijd onder begeleiding van een docent of andere begeleider met het verdronken landschap kennis kunnen maken. Er zijn 14 excursiepunten beschreven, die in zijn geheel kunnen worden bezocht. De verzamelde punten vormen een aaneensluitende route door het gebied van de Brabantse Wal-Zuid. Ook kan er een selectie van de aangeboden punten worden gemaakt, voor een kleinere excursie. De excursiepunten zijn met adresgegevens aangegeven, welke met routeplanners en ander kaartmateriaal gebruikt kan worden, aangevuld met de beschrijving van de excursiepunten.

Meedoen?
Hieronder kunt u alle benodigde lesmaterialen downloaden. De lesbrief is ontwikkeld door GEO-LOGICAL aardwetenschappelijk onderzoek & advies in opdracht van Dienst Landelijk Gebied (DLG).

Downloads
Lesbrief
Bijlage bij lesbrief: tijdbeeldbalk
Docenteninformatie
Presentaties voor digibord t.b.v. docent:
1. Rivieroverstromingen
2. Overstromingen vanuit de zee
3. West-Brabant nu
4. Drie miljoen jaar geleden
5. Het Middeleeuwse Landschap
6. Het Verdronken Landschap
7. De Toekomst

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.