Met de dienst ‘Scanning on demand’ biedt het West-Brabants Archief de mogelijkheid om kosteloos scans aan te vragen van archiefstukken. Op deze manier hoeft u niet langer naar onze studiezaal te komen om de documenten fysiek te raadplegen en werken we tegelijkertijd verder aan de digitalisering van onze archieven. Via de button 'Scans aanvragen' bij het inventarisnummer kunt u eenvoudig de gewenste scans aanvragen. Alleen aanvragen die via deze button zijn ingediend, worden in behandeling genomen. Na een positieve beoordeling van uw aanvraag ontvangt u per e-mail een link waarmee u de documenten kunt downloaden. 

Positieve beoordeling 

Wanneer het West-Brabants Archief uw aanvraag goedkeurt, zal de scan binnen ongeveer 8 weken beschikbaar zijn via onze website. U ontvangt dan per e-mail een link waarmee u de scans kunt bekijken en downloaden. Het betreffen jpeg-bestanden in kleur op ware grootte met een resolutie van 300 dpi. We passen geen beeld- of kleurcorrecties toe. 

Negatieve beoordeling 

Het West-Brabants Archief kan helaas niet ingaan op alle aanvragen om een inventarisnummer te digitaliseren. Redenen om dit niet te doen kunnen de volgende zijn: 

  • De materiële staat van het inventarisnummer is onvoldoende; digitalisering zou in dit geval extra schade toebrengen 
  • Het inventarisnummer is niet openbaar, bijvoorbeeld vanwege privacy-gevoelige informatie bij archiefstukken jonger dan 100 jaar 
  • Er berusten auteursrechten op het inventarisnummer 
  • Het aantal scans is te groot, het formaat is afwijkend of het materiaal is te complex 
  • Het inventarisnummer is niet beschikbaar vanwege lopende projecten 

Maximum aantal scans 

Vanwege budgettaire redenen is het aantal aanvragen dat het West-Brabants Archief kan goedkeuren op jaarbasis gelimiteerd. Dit houdt onder meer in dat u maximaal 5 aanvragen per maand kunt doen.