Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG verbiedt het publiceren van persoonsgegevens van nog levende personen, vooral als het zogenaamde ‘bijzondere’ persoonsgegevens betreft. Hieronder vallen onderwerpen als religie en politieke overtuiging. Om deze reden hebben we eerder dit jaar al de bevolkingsregisters/ gezinskaarten over de periode 1921-1938 offline gehaald. 

Vanaf 1 november 2018 zijn onze medewerkers begonnen met het controleren van onze archieven en archiefinventarissen op bijzondere persoonsgegevens van mogelijk nog levende personen. Wordt er in een archiefinventaris zo’n dossier gevonden, dan word dit dossier beperkt openbaar verklaard en wordt er een jaartal aangegeven waarop het dossier weer openbaar wordt. Dit proces zal een aantal maanden in beslag nemen en het kan dus zijn dat de openbaarheid van dossiers veranderd is en u deze niet meer aan kunt vragen via de aanvraagmodule op onze website. 

Wij hebben een “Richtlijn openbaarheid van bijzondere persoonsgegevens in permanent te bewaren informatie” opgesteld waarin u meer informatie vindt over de verschillende soorten persoonsgegevens en de maatregelen die worden genomen door het West-Brabants Archief (WBA). Verder hebben we ook het “Formulier inzage beperkt openbare archiefbescheiden” ontwikkeld. Wanneer u inzage wilt in een beperkt openbaar archiefstuk/dossier kunt u met dit formulier toestemming vragen bij het WBA.   

Wij hopen op uw begrip voor deze ontwikkelingen. Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen. 

 

Medewerkers West-Brabants Archief

november 2018