Het West-Brabants Archief houdt zich al jaren bezig met de digitalisering van zijn beeldcollectie om ervoor te zorgen dat deze collectie via onze website beschikbaar komt voor een breed publiek. Op een groot deel van deze collectie rust auteursrecht. Van veel beelden die we gedigitaliseerd hebben en online aanbieden op onze website is niet bekend wie de maker is; dit noemen ze ook wel verweesde werken. De Auteurswet (1912) schrijft voor dat het recht om een werk openbaar te maken en te verveelvoudigen alleen bij de maker van dat werk berust. Dit recht geldt tot 70 jaar na het overlijden van de maker. Maar als je niet weet wie de maker is én dus ook niet weet of en wanneer hij is overleden, mag je het werk niet publiceren.

Veel van de gedigitaliseerde beelden is afkomstig uit de collecties die door de deelnemende gemeenten werden bijgehouden en in de loop der jaren zijn overgedragen aan het West-Brabant Archief (en zijn voorlopers). Hierdoor werd lang verondersteld dat de rechten dan ook bij de desbetreffende gemeenten zouden liggen, maar dit is niet het geval. Het West-Brabants Archief is onlangs, samen met een aantal andere archiefdiensten in Nederland, aangeklaagd door een rechthebbende, waarbij dit onder andere naar voren kwam.

Onlangs heeft de rechtbank deze rechthebbende in het gelijk gesteld, waardoor dit ook voor de rest van onze online beschikbare beelden consequenties heeft.
Het West-Brabant Archief heeft daarom besloten om per 7 mei 2018 alle beelden offline te zetten waarvan:
- De maker onbekend is, en het beeld jonger is dan 1918.
- Geen expliciete overeenkomst is met de rechthebbende/maker.

Het West-Brabants Archief zal de komende tijd met de rechthebbenden/makers waar nog geen overeenkomst mee is gesloten,  in gesprek gaan en proberen deze overeenkomsten wél te sluiten. Dit ligt met de verweesde werken een stuk lastiger. De Auteurswet eist een uitgebreid onderzoek naar de mogelijke makers/rechthebbenden en voorlopig is daar binnen het West-Brabants Archief niet voldoende tijd voor beschikbaar. Publicatie van deze beelden zal dus zeker niet op korte termijn plaatsvinden.

Het West-Brabants Archief betreurt het zeer dat de maatregel van het offline halen van de beelden getroffen moet worden. Wij vinden dat het beschikbaar stellen van de beeldcollectie aan een breed publiek één van onze kerntaken is, maar als een overheidsinstelling moeten wij uiteraard de wet naleven. Wij hopen dan ook op begrip van onze bezoekers.

mei 2018