Het West-Brabants Archief beheert en bewaart archieven onder andere voor het doel van hergebruik en onderzoek. Het archief van onderzoeker Prof. Dr. J.M.G. (Han) Leune is recentelijk toegevoegd aan de archiefcollectie van het West-Brabants archief. De verzameling omvat diverse werkdocumenten (aantekeningen, concept-teksten, kopieën van archiefstukken, bronbewerkingen, correspondenties, afbeeldingen, literatuurverwijzingen e.d.) betreffende historisch onderzoek dat door Prof. Dr. J.M.G. (Han) Leune is verricht in West-Brabant en in en rondom de Staatse Scheldeforten ten noorden van Antwerpen. Het archief is verwant met velerlei archiefbestanden die bij het West-Brabants Archief (WBA) berusten betreffende Bergen op Zoom en Steenbergen. Het deelbestand betreffende de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek is verwant met de eveneens bij het WBA aanwezige Verzameling Havermans, die betrekking heeft op de historie van de streek ten noorden van Antwerpen.


Andere bestanddelen van het privé-archief van Han Leune berusten bij het Nationaal Archief, bij het gemeentearchief van Hulst en bij het gemeentearchief van Tholen.