Via Bladeren in bronnen zijn weer scans van nieuwe bronnen toegevoegd. Deze scans zijn terug te vinden bij het registratietype 'overige archiefbronnen'. Het gaat om de volgende archieven en bronnen:

Dorpsbestuur Fijnaart en Heijningen, 1518-1810 resolutieboeken
  verponding
  hoofdgeld
  borgbrieven en borgtochten
Stadsbestuur Klundert, 1550-1810 resolutieboeken
  borgbrieven
Stadsbestuur Willemstad, 1558-1810 resolutieboeken
  borgbrieven
Stadsbestuur Zevenbergen, 1485-1810 resolutieboeken
  borgbrieven
Gemeentebestuur van Zevenbergen, 1811-1996 raadsnotulen
  verslagen over de toestand van de gemeente
  landbouwverslagen

Kijk hier voor een actueel overzicht van de  digitale bronnen per gemeente.