De notariële archieven van de gemeenten Etten-Leur, Fijnaart en Heijningen, Oudenbosch, Oud en Nieuw Gastel, Willemstad en Zevenbergen uit de jaren 1811-1935 zijn in de loop der jaren door veel vrijwilligers toegankelijk gemaakt. Dit is nog gebeurd door het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) en daar is gekozen om dit te doen op basis van het repertorium van de betreffende notaris. Door de voormalige gemeentearchieven van Roosendaal en Bergen op Zoom is gekozen voor een andere aanpak, wat heeft geresulteerd in een aparte lijst van persoonsnamen. Het is niet mogelijk gebleken beide methoden op een uniforme wijze te presenteren via de pagina Voorouders op deze website. Aan een definitieve oplossing wordt gewerkt. Voor de komende tijd is gekozen voor een tussenoplossing. Hieronder staat per voormalige RAWB gemeente een link naar een Excel bestand. Deze Excel bestanden zijn verkregen uit de werkbestanden van onze vrijwilligers, dus hier kunnen nog kleine fouten in staan. Dit Excel bestand bevat de belangrijkste gegevens over de notariële akten en u kunt hier in zoeken. Het is natuurlijk niet zo dat u dan automatisch ook de gescande akte kunt bekijken, hiervoor verwijzen we u naar onze pagina Bladeren in bronnen.  


Nadere toegangen notariële akten

Notarissen Etten-Leur 1811-1935
Notarissen Fijnaart en Heijningen 1811-1935
Notarissen Oudenbosch 1811-1935
Notarissen Oud en Nieuw Gastel 1815-1935
Notarissen Willemstad 1811-1907
Notarissen Zevenbergen 1811-1935