Steenbergen Burgerlijke stand Geboorteakten   1811-1910 met index op naam
    Huwelijksakten   1811-1935 met index op naam 1811-1836 (rest in bewerking) 
    Huwelijksbijlagen   1811-1851  
    Overlijdensakten   1811-1960 met index op naam
    Tienjarige tafels   1811-1932  
  Bevolkingsadministratie Volkstellingen   1804, 1810  
    Wijkregisters   1863-1932  
    Bevolkingsregisters   1828-1940 met index op naam (1880-1940)
    Vestiging en vertrek   1904-1941  
  Doop-,trouw- en begraafboeken Doopboeken Katholiek 1679-1810 met index op naam
      Hervormd 1597-1810 met index op naam
    Trouwboeken Katholiek 1679-1810 met index op naam (1679-1722, 1745-1810) 
      Hervormd 1597-1779 met index op naam (1597-1655) 
      Schepenbank 1783-1810 met index op naam (1809-1810)
    Begraafboeken Hervormd 1637-1641  
      Schepenbank 1656-1810 met index op naam (deels)
  Militaire registers Nationale Militie   1896-1919 met index op naam
  Borgbrieven     1720-1811  
  Notariële archieven     1606-1935  
  Rechterlijke archieven     1431-1811  
  Weeskamerarchieven     1611-1810