Ossendrecht Burgerlijke stand Geboorteakten   1811-1912 met index op naam
    Huwelijksakten   1811-1932 met index op naam 
    Huwelijksbijlagen   1812-1851  
    Overlijdensakten   1811-1960 met index op naam
  Bevolkingsadministratie Bevolkingsregisters   1830-1938  
    Vestiging en vertrek   1834-1938  
  Doop-,trouw- en begraafboeken Doopboeken Hervormd 1653-1810 met index op naam
    Trouwboeken Hervormd 1653-1808 met index op naam
      Schepenbank 1797-1810 met index op naam
    Begraafboeken Hervormd 1737-1810 met index op naam
      Schepenbank 1806-1810 met index op naam
  Militaire registers Nationale Militie   1815-1889 met index op naam